Od dziś nowe zasady dotyczące izolacji i kwarantanny

Nowe zasady dotyczące izolacji i kwarantanny:
– od 15 lutego izolacja chorego na Covid-19 będzie trwała 7 dni;
– od 15 lutego 2022 r. kwarantanna będzie naliczana dla współdomowników wyłącznie w okresie izolacji członka rodziny, nie krócej niż 7 dni. Zwolnienie z kwarantanny osób zaszczepionych i ozdrowieńców do 6 m-cy jest możliwe po potwierdzonym negatywnym wyniku testu;
– od 11 lutego została zlikwidowana kwarantanna z kontaktu;
– od 11 lutego zniesiona została kwarantanna przyjazdowa dla osób podróżujących w strefie Schengen;
– od 11 lutego skrócona została do 7 dni kwarantanna przyjazdowa z państw spoza strefy Schengen;
– uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej od 21 lutego.
informacja: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie