„Od ziarenka do bochenka”, „AGRO na 6-tkę” oraz „New-Tech”- projekty dla nauczycieli


Zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału w projektach „Od ziarenka do bochenka” „AGRO na 6-stkę – Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce” oraz „NEW-TECH – Program Rozwoju Praktycznych Kompetencji Nauczycieli Zawodów Branż Nowych Technologii”.

 

„Od ziarenka do bochenka”

Projekt zakłada 10 dniowe praktyki zawodowe w piekarni oraz cukierni w Pieckach, w których udział mogą wziąć czynni zawodowo nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu kształcących
w zawodach:

  • kucharz i pokrewnych
  • technik technologii żywności i pokrewnych,
  • produkcja roślinna, ekonomika w rolnictwie, technika w rolnictwie, zajęć praktycznych w zawodzie rolnik,

Więcej informacji o projekcie odnajdą Państwo na stronie www.odziarenkadobochenka.pl oraz uzyskają pod adresem mailowym  odziarenkadobochenka@wp.pl i nr tel. 89 679 03 27/ 89 679 74 15

„AGRO na 6-tkę – Program doskonalenia nauczycieli   i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce”.

W projekcie „AGRO na 6-stkę…” wziąć mogą wszyscy nauczyciele szkół ponadgimanzjalnych nauczających zawodów związanych z:  produkcją rolniczą, techniką rolniczą, ogrodnictwem, kształtowaniem krajobrazu, przetwórstwem spożywczym, agrobiznesem, turystyką wiejską, usługami gastronomicznymi, rybactwem śródlądowym oraz  inżynierią środowiska i melioracją.

W projekcie zaplanowano:

  • bezpłatne, atrakcyjne szkolenia dla nauczycieli ukierunkowane na zaprezentowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych stosowanych w kraju i Unii Europejskiej realizowane w formie stacjonarnej jak również e-learningowej,
  • praktyki w nowoczesnych firmach związanych branżowo z nauczanym przedmiotem, które umożliwią między innymi nawiązanie długotrwałej współpracy i wymianę doświadczeń,
  • udział w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach branż  rolniczych w  krajach Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje o projekcie „AGRO na 6-stkę…” zamieszczone są na stronie internetowej www.combidata.pl. Informacje na temat tego projektu uzyskają Państwo również pod nr tel. 58 550 95 45 oraz adresem mailowym  jolanta.mrozek@combidata.pl

„NEW-TECH – Program Rozwoju Praktycznych Kompetencji Nauczycieli Zawodów Branż Nowych Technologii”

Projekt skierowany do nauczycieli kształcenia zawodowego oraz  instruktorów praktycznej nauki zawodu nauczających przedmiotów związanych z branżami nowych technologii.
Oferta  skierowana jest do osób  nauczających przedmiotów wpisujących się w co najmniej jedną z branż objętych projektem:
•    IT
•    Telekomunikacja
•    Elektronika
•    Elektroenergetyka
Założeniem projektu jest umożliwienie wdrożenia rozwiązań ułatwiających nawiązanie współpracy szkół i przedsiębiorstw mogących wpłynąć na podniesienie jakości kształcenia w szkołach zawodowych. Celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkół branż telekomunikacji, IT, elektroniki i elektroenergetyki poprzez ukończenie programu doskonalenia zawodowego i praktycznego w przedsiębiorstwach.

Więcej informacji na temat projektu oraz warunków rekrutacji można uzyskać odwiedzając stronę portalu projektu: www.newtech.eduportal.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów 58 550 95 32 lub 58 550 95 45, lub poprzez e mail: biuro.newtech@combidata.pl