Odbył się IV Integracyjny Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzycznych

Wczoraj (28.05. br.) w Giżyckim Centrum Kultury odbył się IV Integracyjny Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzycznych „Giżycka Fabryka Dźwięków – Ahoj Mazury!”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Mateusz Sieroński – Wicestarosta Giżycki, Marta Kamińska – Radna Rady Powiatu w Giżycku, Małgorzata Czopińska – Dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, Ryszard Należyty – Zastępca Dyrektora PZOSiPO.
Podczas przeglądu zaprezentowało się 14 zespołów muzycznych reprezentujących specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki terapeutyczne oraz szkoły i przedszkola.
Przedsięwzięciu przyświeca piękna idea, w której to nie ma zespołów wygranych i przegranych. Wszyscy jednakowo zostali docenieni i nagrodzeni.
Gratulujemy organizatorom tak udanego przedsięwzięcia.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa” Stowarzyszenie „Szansa” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Giżycku.

 

Fot. https://www.facebook.com/kursnaGIZYCKO