Odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu dzisiejszym (27.11.br.) odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Spotkaniu przewodniczył Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski. Starosta rozpoczął posiedzenie od wręczenia aktu powołania Panu Radosławowi Wiśniewskiemu, przedstawicielowi Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zastąpił w Komisji Pana Zbigniewa Kurowickiego. Członkowie Komisji podczas posiedzenia zapoznali się z informacjami przekazanymi przez zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na temat inwestycji, remontów i bieżącego utrzymania dróg mającego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego w Powiecie Giżyckim w 2023 r. oraz z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2023/2024. Następnie przyjęli plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2024 rok oraz pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu na 2024 rok w zakresie pracy Komisji. Starosta podsumował pracę Komisji w 2023 r. a z kolei członkowie Komisji przyjęli „Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2023 r.