Odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu dzisiejszym (12.01.br.) odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Spotkaniu przewodniczył Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski. Komisja zajmowała się w ostatnim czasie przygotowaniem projektu „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2024-2026”. W dniu dzisiejszym Komisja zatwierdziła ostateczną wersję projektu Programu. Jego uchwalenie należy zaś do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu w Giżycku, która zajmie się tym tematem podczas styczniowej sesji.