Odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

26 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Spotkaniu przewodniczył Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski. Członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniami służb i straży za rok ubiegły tj.: informacją dotyczącą stanu przestępczości i zakresu jej zwalczania na terenie Powiatu Giżyckiego przez Prokuraturę Rejonową w Giżycku, informacjami o pracy Komendy Powiatowej Policji w Giżycku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku oraz Straży Miejskiej w Giżycku w 2023 roku.