Odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

21 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VII kadencji. Starosta Giżycki wręczył symboliczne akty powołania członkom Komisji. Przekazał również podziękowania Panu Jarosławowi Sroce z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego za aktywny udział i zaangażowanie w pracach komisji V i VI kadencji. Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą stanu przestępczości i zakresu jej zwalczania na terenie Powiatu Giżyckiego przez Prokuraturę Rejonową w Giżycku w 2019 r., informacją o pracy Komendy Powiatowej Policji w Giżycku w 2019 r., informacją o pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku w 2019 r. oraz informacją o pracy Straży Miejskiej w 2019 r.