Odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Spotkaniu przewodniczył Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski. Celem spotkania było przedstawienie przez poszczególne służby przygotowań do zbliżającego się sezonu letniego. Zarządcy dróg poinformowali o realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu. Ponadto Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji w 2021 r. „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2023”. Komisja pozytywnie oceniła jego realizację i przyjęła wszystkie wnioski podmiotów realizujących Program.