Odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Spotkaniu przewodniczył Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski. Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniami: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zagrożeniach budowlanych i podejmowanych działaniach w 2021 r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2021 oraz Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla obszaru powiatu za rok 2021.