Odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu dzisiejszym (21.11.br.) odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Spotkaniu przewodniczył Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski. Członkowie Komisji podczas posiedzenia zapoznali się z informacjami przekazanymi przez zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na temat inwestycji, remontów i bieżącego utrzymania dróg mającego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego w Powiecie Giżyckim w 2022 r. Następnie przyjęli plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2023 rok oraz pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu na 2023 rok w zakresie pracy Komisji. Starosta podsumował pracę Komisji w 2022 r. a z kolei członkowie Komisji przyjęli „Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2022 r.