Odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

27 lutego 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VIII kadencji. Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski rozpoczął posiedzenie od złożenia serdecznych podziękowań Panu Arkadiuszowi Gijowi (przedstawicielowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku w składzie Komisji III, IV, V, VI i VII kadencji w latach 2008-2022) za aktywny udział i zaangażowanie w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Starosta podziękował za ogromny wkład pracy włożony w rozwiązywanie problemów związanych z  porządkiem i bezpieczeństwem, w szczególności z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu giżyckiego, życzył dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Następnie Starosta wręczył akty powołania członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VIII kadencji. Członkowie Komisji podczas pierwszego posiedzenia zapoznali się ze sprawozdaniami służb i straży z działalności za rok 2022  (Prokuratury Rejonowej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej). Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Moszczyński przedstawił informację na temat realizacji Programu „Razem Bezpieczniej” w Giżycku i Wydminach w 2022 roku oraz informację na temat działań podjętych z zakresu zarządzania ruchem w 2022 roku.