Odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

9 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Komisja zapoznała się z informacją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zagrożeniach budowlanych i podejmowanych działaniach w 2018 r. Poszczególne służby przedstawiły przygotowanie do sezonu letniego w zakresie bezpieczeństwa na wodzie. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji w 2018 r. zadań „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2020”.