Odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego

16 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego w siedzibie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku. Przedmiotem posiedzenia było zapoznanie się z istniejącym w obszarze powiatu giżyckiego systemem działań edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska przed odpadami, w tym odpadami komunalnymi łącznie z ich selektywną zbiórką w miejscu ich powstawania, analiza możliwości włączenia organizacji pozarządowych do jego wzmocnienia, rozpoznanie źródeł finansowania: wewnętrznych i zewnętrznych.

W posiedzeniu wziął udział Pan Wojciech Ogłuszka – Przewodniczący Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku, Pani Joanna Bogdanowicz – pracownik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Spytkowo Sp. z o.o. oraz Pan Paweł Grądzki z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.