Odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego

22 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego. Przedmiotem posiedzenia było zapoznanie się z informacją o działalności Powiatu Giżyckiego w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych za rok 2018 i 2019. Członkowie Rady zapoznali się również z projektem budżetu Powiatu Giżyckiego na 2020 rok, w zakresie kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych. Nie wniesiono uwag do w/w dokumentu. Ponadto Rada zajęła się omówieniem propozycji do planu pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego na 2020 rok.