Odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego

20 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego. Przedmiotem posiedzenia było zapoznanie się z działalnością organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych. W posiedzeniu udział wzięła Pani Marita Przedpełska-Winiarczyk, Wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku (PSONI) oraz przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – Pani Marianna Maculewicz i Pan Roman Stefaniak. Pani Marita Przedpełska-Winiarczyk zapoznała Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego z działalnością PSONI, przedstawiła trudności i problemy z jakimi spotyka się jej organizacja. Wspólnie z członkami Rady podjęła próbę określenia obszarów wzajemnej współpracy. Ponadto członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego zapoznali się z informacją na temat funkcjonowania Powiatu Giżyckiego w stowarzyszeniach i związkach oraz realizacją porozumień i umów partnerskich (w tym współpracą międzynarodową) w roku 2018 i I połowie 2019 r. Przewodnicząca Rady, Pani Sabina Kirson, poinformowała również członków o tym, iż 18 września 2019 r. w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko odbyło się kolejne spotkanie w sprawie przyszłości Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka.