Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej

W dniu dzisiejszym (21.09.br.) odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej. Spotkanie otworzył Wicestarosta Mateusz Sieroński wraz z Małgorzatą Żukowską, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku, Zastępcą Przewodniczącego Zespołu ds. ES. Tematem spotkania była rola zespołu ds. ekonomii społecznej w diagnozowaniu usług społecznych w na lata 2021-2027.

Gościem dzisiejszego posiedzenia była Katarzyna Koplińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, która mówiła o:
1. Planach i realizacji usług społecznych w województwie warmińsko-mazurskim, na podstawie Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych.
2. Funduszach Europejskich dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2001- 2027, przygotowaniach do nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027, w obszarze włączenia społecznego.
3. Wsparciu dla ekonomii społecznej w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie.

W kolejnej części spotkania odbyła się dyskusja, a następnie podsumowanie i zakończenie spotkania.