Odbyło się spotkanie…

28 lutego 2013 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, aktualnych konkursów grantowych i dotacji dla organizacji pozarządowych oraz zagadnień związanych z ekonomią społeczną. W spotkaniu wzięło udział łącznie 15 osób.

Spotkanie zorganizowało Starostwo Powiatowe w Giżycku wspólnie z Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko przy współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD9 oraz Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku.