Odbyło się szkolenie nt. aktywizacji osób starszych z chorobą otępienną

Z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera, który przypada 21 września, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niesłyszących „Nie migaj się” zrealizowało dwa szkolenia pt. „Aktywizacja osób starszych z chorobą otępienną”, współfinansowane przez Powiat Giżycki w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pierwsze szkolenie odbyło się 28 września br. w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Giżycku i skierowane było do członków rodzin, przyjaciół, osób zainteresowanych tematyką szkolenia. Drugie szkolenie odbyło się 29 września br. i skierowane było do opiekunów medycznych Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku. Spotkanie było okazją do poznania jednostki chorobowej jaką jest otępienie/ demencja. Udział w szkoleniu pozwolił też na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w pracy z pacjentami z otępieniem i ich rodzinami. Zaprezentowano materiały, pomoce terapeutyczne do pracy z osobą z chorobą otępienną. Poinformowano jak wygląda opieka nad osobą z chorobą otępienną w Polsce a jak w innych krajach.

Zadanie pt. „Aktywizacja osób starszych z chorobą otępienną – działania edukacyjne w zakresie choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, choroby Picka, łagodne zaburzenia poznawcze” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.