Odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

19 maja br. odbyło się VII posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego. Członkowie Rady zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji w 2015 roku „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015” oraz prezentacją multimedialną.

Czytaj również: Odbyło się VI posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego