Odchudzamy mieszkańców Powiatu Giżyckiego

Centrum Rehabilitacji & SPA wchodzące w skład Akademickiego Związku Sportowego Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego Ośrodka w Wilkasach zakończyło realizację wiosennej edycji projektu pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości po przebyciu COVID-19 u osób zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego” współfinansowanego ze środków Powiatu Giżyckiego.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie powiatu giżyckiego, w wieku 18-65 lat, które przebyły chorobę COVID-19 (po 31.12.2020r.) i zmagają się z problemem otyłości i/lub posiadają objawy schorzeń układu kostno-stawowego. W ramach realizacji niniejszego projektu osoby zakwalifikowane mogły skorzystać z:

·         2 analiz składu i masy ciała (na początku i po zakończeniu realizacji),

·         indywidualnego spotkania z fizjoterapeutą,

·         indywidualnego spotkania z doradcą dietetycznym,

·         20 zabiegów fizjoterapeutycznych,

·         10 godzin zajęć ruchowych na siłowni,

·         5 ćwiczeń indywidualnych z fizjoterapeutą (30 minut).

We wiosennej edycji wzięło udział 10 mieszkańców Powiatu Giżyckiego. Szansa dla kolejnych osób już na jesieni.  Zainteresowane osoby mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem 87 428 0 715.

 

Zadanie pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości po przebyciu COVID-19 u osób zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.

 

Źródło informacji: AZS COSA Ośrodek w Wilkasach