Oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne przy „Agrobiznesie”

Kolejna inwestycja Powiatu Giżyckiego w infrastrukturę sportową przy Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku została ukończona. W dniu 26 czerwca 2012 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, bieżni, skoczni w dal i rzutni kulą.

Na boisku o wymiarach 20 x 40 m znajdują się po dwa pola do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz po jednym polu do piłki ręcznej i tenisa. Od nowego roku szkolnego uczniowie z ZSKŚiA część zajęć wychowania fizycznego będą mogli odbywać na nowym obiekcie. Obecnie, szkoła dysponuje pełnowymiarową salą sportową wybudowaną w ramach wcześniejszego projektu z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013, brakowało jeszcze boiska na świeżym powietrzu.

Teraz młodzież szkolna będzie mogła korzystać z nowoczesnego obiektu, co powinno przełożyć się na jakość kształcenia. W zeszłym roku wybudowano parking przed salą sportową, a jeszcze w tym roku planowane jest wykonanie nowego ogrodzenia posesji szkoły. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych” nr LT-PL/121, którego głównym celem jest wzmocnienie współpracy transgranicznej między Powiatem Giżyckim i miastem Alytus. Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.

 

Tekst i zdjęcia: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku