Odeszła od nas Ś.P. Małgorzata Legucka – Łach

25 października 2011 r. odeszła od nas niespodziewanie Ś.P. Małgorzata Legucka – Łach – długoletni pracownik Zespołu Szkół Zawodowych, wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych.