„Odkrywamy Czystą Polskę”. Sprzątanie świata – Polska 2013

sprzatanie swiata ikona
Pod takim hasłem rusza tegoroczna, już 20-ta akcja „Sprzątanie Świata – Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia. Jakość środowiska, w którym żyjemy to sprawa codziennych wyborów każdego z nas i każdy z nas może w codziennym swoim funkcjonowaniu trochę ulżyć środowisku.

Bez tytułu

Akcja „Sprzątanie świata” niech się stanie pretekstem do tego, żeby każdego dnia, na nowo odpowiedzialnie korzystać ze środowiska. Bo przecież pod naporem codzienności łatwo zapominamy o podstawowych i najprostszych, a dla nas dostępnych, sposobach, dzięki którym nasz negatywny wpływ na środowisko zmniejsza się.
Tym razem pragniemy zachęcić Was do zorganizowania lokalnych działań z zakresu edukacji odpadowej, bo to ona właśnie jest w Polsce w tej chwili koniecznie potrzebna. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nie zadziała, jeśli jego uczestnicy, czyli my wszyscy, nie będziemy wiedzieli dlaczego ważne jest, aby prawidłowo postępować z odpadami i – co jeszcze ważniejsze – co zrobić, by było ich jak najmniej.
Zachęcamy również do wzięcia udziału w konkursach dedykowanych tej jubileuszowej akcji. Z regulaminami konkursów można się zapoznać na stronie www.naszaziemia.pl

Jestem, więc nie śmiecę
Niemal każda nasza aktywność wiąże się z powstawaniem odpadów. Ale zawsze możemy próbować postępować w taki sposób, aby było ich jak najmniej a te, które już powstały prawidłowo zagospodarowywać, czyli segregować.
Działaj! zaplanuj, zorganizuj i przyślij do nas sprawozdanie z działania, które będzie promować idee nieśmiecenia i unikania wytwarzania odpadów. Weź udział w konkursie!

Odkrywamy czysty las
Do lasu chodzi obecnie co piąta osoba, podczas, gdy siedem lat temu – co najmniej co trzecia. Wzrasta również odsetek osób, które nie odwiedziły lasu w ostatnich 12 miesiącach. Dla większości uczestników „Sprzątania świata” to właśnie w lesie akcja ta miała swój początek. Zachęcamy do odszukania i sfotografowania w lasach miejsc, które udało się „odkryć” ze śmieci, które dzięki pracy uczestników akcji „Sprzątania świata” są dziś czyste i dzięki temu możliwe jest teraz odkrywanie ich prawdziwych uroków.
Działaj! zorganizuj wyprawę (wycieczkę) do lasu i nakręć film (np. relację z wyprawy lub inspirowany nią), który będzie promował właściwe zachowania w lesie, ze szczególnym uwzględnieniem posprzątania po sobie na leśnej wycieczce, spacerze czy grzybobraniu. Weź udział w konkursie!

Zbieram – pomagam
Blisko połowa Polaków wciąż wyrzuca na śmietnik tzw. małe AGD, a więc np. lokówki czy telefony komórkowe. ZSEE to odpady, które zagrażają środowisku w sposób szczególny, ze względu na obecność w nich niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak freon, rtęć czy ołów, które, przy niezachowaniu należytej ostrożności, mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego.
Zbierając zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i przekazując do właściwego zagospodarowania możesz pomóc nie tylko środowisku – środki uzyskane ze zbiórek organizowanych w ramach akcji „Sprzątanie świata” zostaną przeznaczone na program „Zielona Stopa Filantropa” i pozwolą na zmodernizowanie sprzętu AGD w placówkach zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci. Więcej o programie tutaj.
Działaj! zorganizuj działanie promujące zbiórki elektroodpadów, w tym zbiórkę zużytych telefonów bądź niepotrzebnych już telefonów komórkowych. Weź udział w konkursie!

Już po raz 20-sty „Sprzątanie Świata” ma miejsce w Polsce!
W tym roku termin ogólnoświatowej akcji „Clean up the World” przypada na 20 – 21 – 22 września.
Zapraszamy szkoły i inne placówki oświatowe, gminy, firmy, organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne do włączenia się do akcji. Zadania towarzyszące tegorocznej Akcji, to przedstawione powyżej: propagowanie unikania tworzenia odpadów i ich selektywnej zbiórki – czyli „nieśmiecenie”, odkrywanie lasów i promocja zbiórek ZSEE na cele pomocy innym.

Zachęcamy do skorzystania z aplikacji internetowej na stronie www.sprzatanieswiata-polska.pl, dzięki której możecie:
•    podzielić się z innymi wolontariuszami swoimi „sprzątaniowymi” doświadczeniami,
•    na mapie Polski oznaczyć plany na tegoroczną edycję akcji,
•    skorzystać z doświadczeń akcji w innych krajach
Zachęcamy do prowadzenia własnego bloga akcji. To wszystko czeka na Was, po zalogowaniu się, w zakładce „Moje sprzątanie świata”.
Zapraszamy!

W tym roku akcję wspierają:

organizatorzy