Odpłatne praktyki w Urzędzie Skarbowym w Giżycku

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie poszukuje kandydatów do odbycia płatnych praktyk absolwenckich w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz Urzędach Skarbowych województwa warmińsko-mazurskiego. Praktyki odbywać się będą na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1052).

1. Kryteria naboru

Oferta skierowana jest w szczególności do absolwentów szkół wyższych o profilu: ekonomicznym, prawniczym lub administracyjnym oraz absolwentów szkół średnich o profilu ekonomicznym lub ogólnokształcącym, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30-go roku życia.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
10-950 Olsztyn
Tel: 89 525-41-60
e-mail: ias@wm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Bartoszycach
ul. Bohaterów Warszawy 5
11-200 Bartoszyce
Tel: 89 762-79-30
e-mail: us2802@wm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Braniewie
ul. Jana Matejki 6
14-500 Braniewo
Tel: 55 243-95-00
e-mail: us2803@wm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Działdowie
ul. Skłodowskiej – Curie 35a
13-200 Działdowo
Tel: 23 697-30-97
e-mail: us2804@wm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Elblągu
ul. Adama Mickiewicza 43
82-300 Elbląg
Tel: 55 611-56-00
e-mail: us2805@wm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Ełku
ul. Wojska Polskiego 67
19-300 Ełk
Tel: 87 610-41-00
e-mail: us2806@wm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Giżycku
ul. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki 15
11-500 Giżycko
Tel: 87 429-93-00
e-mail: us2807@wm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Iławie
ul. Wojska Polskiego 26
14-200 Iława
Tel: 89 649-14-00
e-mail: us2808@wm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Kętrzynie
ul. Powstańców Warszawy 13
11-400 Kętrzyn
Tel: 89 751-32-04
e-mail: us2809@wm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Nidzicy
ul. Stefana Żeromskiego 11
13-100 Nidzica
Tel: 89 523-18-00
e-mail: us2810@wm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Działyńskich 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Tel: 56 472-62-79
e-mail: us2811@wm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Olecku
ul. Wojska Polskiego 7
19-400 Olecko
Tel: 87 629-42-00
e-mail: us2811@wm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Olsztynie
ul. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59
10-950 Olsztyn
Tel: 89 539-24-00
e-mail: us2812@wm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Ostródzie
ul. Olsztyńska 5 b
14-100 Ostróda
Tel: 89 640-71-00
e-mail: us2813@wm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Piszu
ul. Okopowa 2
12-200 Pisz
Tel: 87 425-20-00
e-mail: us2814@wm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Szczytnie
ul. Warszawska 5
12-100 Szczytno
Tel: 89 624-75-30
e-mail: us2815@wm.mofnet.gov.pl

Warmińsko – Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie
ul. Lubelska 37
10-408 Olsztyn
Tel: 89 539-50-00
e-mail: us2871@wm.mofnet.gov.pl

Warmińsko – Mazurski Urząd Celno – Skarbowy w Olsztynie
ul. Dworcowa 1
10-413 Olsztyn
Tel: 89 539-70-10
e-mail: ucs@ols.mofnet.gov.pl

3. Zasady naboru

Zgłoszenia na praktyki absolwenckie przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej – poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza aplikacyjnego na adres izk@wm.mofnet.gov.pl

Do formularza należy dołączyć zeskanowany dokument potwierdzający ukończenie szkoły. W rekrutacji będą brane pod uwagę oferty zawierające komplet dokumentów.

Praktyki będą odbywały się odpłatnie. W związku z ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu kandydata na praktykę decyduje kolejność zgłoszenia.

4. Informacje dodatkowe

  1. Okres odbywania praktyki maksymalnie 3 miesiące,
  2. Praktykant obowiązany jest ubezpieczyć się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania praktyki absolwenckiej,
  3. Umowy o praktykę zawierane będą w miarę wolnych miejsc,
  4. Kandydat zakwalifikowany na praktykę, zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

Załącznik:

Formularz aplikacyjny na praktykę absolwencką [pobierz]