Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji

7 lutego 2020 r. odbyła się odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. W ramach odprawy podsumowane zostały wyniki pracy giżyckiej policji oraz przedstawiony został stan bezpieczeństwa na terenie powiatu giżyckiego w 2019 roku. W odprawie uczestniczył Starosta Giżycki – Mirosław Dariusz Drzażdżewski.

informacja: Komenda Powiatowa Policji w Giżycku