Odstrzał sanitarny dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Wojewoda Warmińsko-Mazurski w dniu 4 lutego 2020r. wydał rozporządzenie nr 3 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W rozporządzeniu została ustalona liczba dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych obwodach łowieckich. Pełna treść rozporządzenia wraz ze szczegółowym wykazem obwodów łowieckich w załączeniu poniżej:

Rozporządzenie nr 3 Wojewody W-M z dn. 04.02.2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie woj. warmińsko-mazurskiego