Odszedł Marian Kwolik, wieloletni samorządowiec i wójt gminy Kruklanki

grafika kondolencjeZ żalem powzięliśmy wiadomość o śmierci śp. Mariana Kwolika, w latach 1994-2006 Wójta gminy Kruklanki, aktywnego mieszkańca i społecznika. W czasie wykonywania obowiązków Wójta śp. Marian Kwolik bardzo aktywnie współpracował przy realizacji wielu wspólnych przedsięwzięć z Powiatem Giżyckim. Pamięć o Nim na zawsze pozostanie z nami.
       Łącząc się w żałobie i smutku składamy Rodzinie, Najbliższym i przyjaciołom wyrazy głębokiego współczucia. 

      Starosta Giżycki                                            Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku

Mirosław Dariusz Drzażdżewski                                         Monika Łępicka-Gij

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Giżycku.