Odszedł Miron Sycz

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Mirona Sycza

nauczyciela, samorządowca, działacza Związku Ukraińców w Polsce, posła na Sejm VI i VII kadencji (2007-2015), Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Łącząc się w bólu i smutku najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym składają:
Starosta Giżycki – Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Wicestarosta Giżycki – Mateusz Sieroński
Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku – Monika Łępicka-Gij
Zarząd i Rada Powiatu w Giżycku oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Giżycku

 

Fot. Platforma Obywatelska Warmińsko-Mazurskie