Odszedł śp. Michał Jasudowicz, wieloletni Prezes Związku Sybiraków Koło w Giżycku

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Michała Jasudowicza

wieloletniego Prezesa Związku Sybiraków Koło w Giżycku.

Łącząc się w bólu i smutku najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym składają:
Starosta Giżycki – Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Wicestarosta Giżycki – Mateusz Sieroński
Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku – Monika Łępicka-Gij
Zarząd i Rada Powiatu w Giżycku oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Giżycku