Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

16 października br. w Łodzi Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Tym razem otrzymali je m.in.: Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki, Kazimierz Ambroziak – były dyrektor Powiatowego Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku oraz Zbigniew Piestrzyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego jest wyróżnieniem nadawanym za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, m. in. za działalność w organach jednostek samorządu terytorialnego, związkach i stowarzyszeniach JST. Przyznawana jest także za wykonywanie zadań, dotyczących samorządu terytorialnego w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej oraz za pracę naukową i badawczą, dotyczącą zagadnień związanych z działalnością samorządu terytorialnego.