Oferta CKZiU na Targach Pracy i Edukacji

24 kwietnia 2023r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku po raz kolejny wzięło udział w Targach Pracy i Edukacji. Obecność na Targach była okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej dla tegorocznych absolwentów szkół średnich, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się kierunki:
-Technik masażysta
-Technik usług kosmetycznych
-Opiekun medyczny
Każdy dorosły zainteresowany edukacją znajdzie w CKZiU coś dla siebie.
Obok wymienionych kierunków CKZiU zaprasza do:
-Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
-Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – rolnik, Technik rachunkowości
-Szkoły Policealnej
* Technik sterylizacji medycznej
* Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Stoisko odwiedzili nie tylko uczniowie szkół średnich, ale również Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski.
Słuchaczka I roku technika masażysty Gabriela Biernikowicz od strony praktycznej pokazała na czym polega zawód. Jednocześnie udzieliła wywiadu do lokalnego radia. Mamy nadzieję, że niezdecydowani zostali zachęceni do zdobywania kwalifikacji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku.
87 428 20 12
sekretariat@ckziuwg.pl

Źródło: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku