Oferta dofinansowania do szkoleń

gg-aForum Rozwoju Regionalnego Polski Wschodniej zaprasza do udziału w projekcie „Nowe możliwości – więcej możliwości – powiat giżycki, gołdapski”. W ramach projektu realizowane będzie kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności: językowych (język angielski, język niemiecki, język francuski), ICT (kursy komputerowe) i zarządzania projektem (planowania i osiągania celów).

Projekt skierowany jest do osób dorosłych zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie powiatu giżyckiego, lub gołdapskiego, lub spoza regionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie powiatów oraz zamieszkują, pracują lub pobierają naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wsparcie otrzyma każda osoba dorosła posiadająca wykształcenie co najwyżej średnie i /lub wiek powyżej 50 roku życia, zamieszkująca, ucząca się lub pracująca na terenie powiatów giżyckiego, lub gołdapskiego lub woj. warmińsko-mazurskiego, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać wsparcie w postaci: dofinansowanie do szkoleń.

Wsparcie dodatkowe:

– dofinansowanie do egzaminów poprawkowych,
– zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia,
– zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi,
– coaching indywidualny.

(finansowanie: 90 % – pozostałe 10 % uczestnik musi pokryć z własnych środków)

Etapy realizacji wsparcia:

  1. Złożenie wniosku o przyznanie wsparcia przez beneficjenta.
  2. Wskazanie przez beneficjenta firmy szkoleniowej, w której będzie realizowane szkolenie (szkolenie musi kończyć się egzaminem i wydaniem certyfikatu, beneficjent musi przystąpić do egzaminu, nie musi go zdać).
  3. Podpisanie umowy z beneficjentem i firmą szkoleniową.
  4. Udział beneficjenta w szkoleniu.
  5. Po zakończeniu szkolenia – przedstawienie zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu lub certyfikatu/ zaświadczenia ( na tej podstawie rozliczane są środki ).

Wsparcie dodatkowe:

  1. Złożenie wniosku ze wskazaniem na rodzaj wsparcia.
  2. Otrzymanie wsparcia w okresie trwania szkolenia.
  3. Rozliczenie wsparcia.

Kontakt

Biuro projektu: ul. Pocztowa 5 w Giżycku, lok. 127 (1 piętro)

Infolinia: 733-60-70-10, 733-60-70-90

e-mail: biuro-gizycko@frr.org.pl

strona internetowa projektu: http://www.frr.org.pl/powiat-gizycki-goldapski/

gg-a