Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych

Informator dla absolwentów gimnazjum o kierunkach kształcenia  na rok szkolny 2012/2013 w Technikum nr 3 oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 w Giżycku znajdą Państwo poniżej.

PODANIE o przyjęcie do szkoły oraz KWESTIONARIUSZ OSOBOWY składają kandydaci lub ich opiekunowie bezpośrednio w sekretariacie szkoły w terminie od 2 kwietnia do 22 czerwca 2012 r.

INFORMATOR Technikum Nr 3 [pobierz]

INFORMATOR Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 [pobierz]

Szczegółowe warunki naboru znajdą Państwo również na stronie internetowej: www.zsz.edu.pl