Oficjalne otwarcie drogi powiatowej w Sulimach

21 września br. Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski oraz Wójt Gminy Giżycko Marek Jasudowicz dokonali oficjalnego otwarcia drogi powiatowej w Sulimach (Gmina Giżycko).
Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki – Pieczonki – Sulimy w miejscowości Sulimy” zostało zrealizowane przez Powiat Giżycki przy wsparciu finansowym Gminy Giżycko.
Zakres robót obejmował: przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu „mini rondo”, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowę oraz wykonanie nowych chodników i zjazdów, wykonanie zatok autobusowych, parkingu, budowę odwodnienia drogi, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej.
Całkowita wartość inwestycji: 2 670 234,69 zł w tym kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 306 557,23 zł.
W uroczystości udział wzięli: Starosta Powiatu Giżyckiego Mirosław Dariusz Drzażdżewski, Wójt Gminy Giżycko Marek Jasudowicz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych (realizującego i koordynującego całość zadania) Grzegorz Moszczyński, Przewodnicząca Rady Gminy Giżycko Agnieszka Konc z radnymi, Sołtys Eugeniusz Maczuga, Projektant Maciej Domysławski oraz przedstawiciele wykonawcy – STRABAG Sp. z o.o.: Dyrektor Marek Sobota, Zbigniew Wnorowski i Magdalena Komosa.