Ogłoszenia o przetargach

Starosta Giżycki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, ogłasza przetargi  ustne ograniczone dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących z nieruchomościami będącymi przedmiotem zbycia tj.:

1. Działka stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie ewidencyjnym 0001 Bielskie, gmina Miłki, powiat giżycki, województwo warmińsko–mazurskie, oznaczona nr geod.: 94/1 o powierzchni 0,0751 ha, użytek: W-ŁIV – grunty pod rowami na gruntach rolnych łąki klasy IV, księga wieczysta nr OL1G/00041111/8, cena wywoławcza: 4 780,00 zł, wysokość wadium: 400,00 zł, zaś postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (o jego wysokości zadecydują uczestnicy przetargu).

Osoby przystępujące do przetargu winne są wpłacić wadium w terminie do dnia 02 lipca 2024 roku a także zgłosić uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 02 lipca 2024 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku przy Al. 1 Maja 14 w Giżycku.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 lipca 2024 roku o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, ul. Generała Józefa Zajączka 2, pokój 104.

TREŚĆ OGŁOSZENIA [pobierz]

Link do ogłoszenia w BIP [zobacz]

 

2. Działka stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie ewidencyjnym 0003 Bogaczewo, gmina Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczona nr geod.: 251 o powierzchni 0,3353 ha, użytek: N – nieużytek, księga wieczysta nr OL1G/00042509/9, cena wywoławcza: 11 347,00 zł, wysokość wadium: 1 000,00 zł, zaś postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (o jego wysokości zadecydują uczestnicy przetargu).

Osoby przystępujące do przetargu winne są wpłacić wadium w terminie do dnia 02 lipca 2024 roku a także zgłosić uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 02 lipca 2024 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku przy Al. 1 Maja 14 w Giżycku.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 lipca 2024 roku o godz. 10.30 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, ul. Generała Józefa Zajączka 2, pokój 104.

TREŚĆ OGŁOSZENIA [pobierz]

Link do ogłoszenia w BIP [zobacz]

 

3. Działka stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie 0013 Spytkowo, gmina Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczona nr geod.: 232 o powierzchni 0,1259 ha, użytek: W-ŁIV – grunty pod rowami na gruntach rolnych łąki klasy IV, księga wieczysta nr OL1G/00041784/3, cena wywoławcza: 5 307,00 zł, wysokość wadium: 400,00 zł, zaś postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (o jego wysokości zadecydują uczestnicy przetargu).

Osoby przystępujące do przetargu winne są wpłacić wadium w terminie do dnia 02 lipca 2024 roku a także zgłosić uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 02 lipca 2024 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku przy Al. 1 Maja 14 w Giżycku.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 lipca 2024 roku o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, ul. Generała Józefa Zajączka 2, pokój 104.

TREŚĆ OGŁOSZENIA [pobierz]

Link do ogłoszenia w BIP [zobacz]