Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

Likwidator Stowarzyszenia Ambasada Mazur z siedzibą przy Placu Grunwaldzkim 8, 11‑500 Giżycko, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000164836, podaje do publicznej wiadomości, że stosownie do postanowienia Sadu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 sierpnia 2019 r. o sygn. OL.VIII NS REJ. KRS 8340/19/183 – Stowarzyszenie zostało postawione w stan likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia do Likwidatora stowarzyszenia w terminie do dnia 23-12-2019 r. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Paweł Rafał Lachowicz.

Kontakt:

Paweł Rafał Lachowicz

ul. Traugutta 4/1

11-500 Giżycko

e-mail: pawellachowicz73@gmail.com

tel. +48668879717