Ogłoszono II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2018

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2018 z zakresu edukacji ekologicznej. Termin składania ofert mija 8 maja 2018 r. o godz. 15:00.

 

OGŁOSZENIE, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej [POBIERZ]

Wzór oferty  [POBIERZ]

Treść ogłoszenia w BIP [ZOBACZ]