Ogłoszono nowe konkursy z RPO WiM

2210Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach: 

 

Działania 1.2 Innowacyjne firmy;
Poddziałania:1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw – kliknij tutaj,aby uzyskać informację

Działania 1.2 Innowacyjne firmy;
Poddziałania:1.2.2 Współpraca biznesu z nauką – kliknij tutaj,aby uzyskać szczegółowe informację