Ogłoszono otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2020, w następujących obszarach:
1. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2. kultura fizyczna
3. edukacja ekologiczna
4. profilaktyka i promocja zdrowia
5. wsparcie organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz NGO
6. dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych

Termin składania ofert: 3 lutego 2020 r. do godz. 15:00, jedynie w przypadku zadania polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowych do dnia 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2020 rok.

 

OGŁOSZENIE, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej [POBIERZ]

Wzór oferty [POBIERZ]

Treść ogłoszenia w BIP [ZOBACZ]