Ogłoszono otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2021, w następujących obszarach:

  1. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  2. kultura fizyczna,
  3. profilaktyka i promocja zdrowia,
  4. wsparcie organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz NGO,
  5. dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych,
  6. edukacja ekologiczna.

Zadania publiczne powinny być realizowane w przedziale czasowym określonym przez Państwa w ofercie, ale nieprzekraczającym okresu od 1 stycznia 2021r. do 15 grudnia 2021r.

Termin składania ofert: 29 stycznia 2021 r. do godz. 15:00, jedynie w przypadku zadania polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowych do dnia 30 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2021 rok.

 

OGŁOSZENIE, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej [POBIERZ]

Wzór oferty [POBIERZ]

Treść ogłoszenia w BIP [ZOBACZ]