Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2018

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2018. Termin składania ofert: 19 stycznia 2018 r. godz. 15:00, jedynie w przypadku zadania polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowych do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2018 r. lub do dnia 30 czerwca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej [POBIERZ]

Wzór oferty  [POBIERZ]

Treść ogłoszenia w BIP [ZOBACZ]