Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2019

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2019. Termin składania ofert: 21 stycznia 2019 r. godz. 15:00, jedynie w przypadku zadania polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowych do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2019 r. lub do dnia 30 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIE, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej [POBIERZ]

Wzór oferty [POBIERZ]

Treść ogłoszenia w BIP [ZOBACZ]