Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej zleconego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami powinny być złożone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku przy ul. Smętka 5, do dnia 4 października 2022 r. do godz. 12.00.

 

OGŁOSZENIE, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej [POBIERZ]

Wzór oferty [POBIERZ]

Link do ogłoszenia w BIP