UWAGA ZMIANY!!! Ogłoszono otwarty konkurs ofert – nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna w 2020 r.

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2020 roku. Oferty należy przesyłać bądź składać osobiście do dnia 31 października 2019 r. do godz. 11:00 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko; sekretariat pokój Nr 1. Na kopercie należy wskazać nazwę zadania. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

OGŁOSZENIE   [pobierz]

UWAGA ZMIANY!!!! – komunikat do pobrania poniżej:

Komunikat – zmiana kwoty bazowej na rok 2020