Ogłoszono otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2019 roku.

Oferty należy przesyłać bądź składać osobiście do dnia 24 stycznia 2019 r. do godz. 11:00 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko; sekretariat pokój Nr 1. Na kopercie należy wskazać nazwę zadania. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

OGŁOSZENIE KONKURS NPP – pobierz