Ogłoszono otwarty konkurs ofert – nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r.

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Giżyckim w 2016 roku. Termin składania ofert: 4 stycznia 2016 r. do godz. 11.00.

OGŁOSZENIE   [pobierz]