„Ogniem Malowana” – uczestnicy ŚHP Giżycko na warsztatach z ceramiki

Dnia 06 czerwca br. grupa młodzieży ze Środowiskowego Hufca Pracy udała się do Pracowni Ceramiki „Ogniem Malowana” w Giżycku, aby poznać pasjonującą i jak dotąd nieznaną sztukę, którą jest ceramika. Warsztaty zrealizowano w ramach programu kulturalno-oświatowego – „Aktywność artystyczna – sposób na nudę szkolną”, aby zachęcić uczestników do poznawania i zdobywania nowych doświadczeń oraz rozwijania swoich zainteresowań i zdolności artystycznych.

Warsztaty prowadziła pani Grażyna Lachowicz – specjalista w dziedzinie ceramiki i garncarstwa, która rozpoczęła zajęcia z młodzieżą od zapoznania z podstawową wiedzą niezbędną do dalszej realizacji zajęć. Ponadto mogli obejrzeć prace i przedmioty wykonane z gliny rożnymi metodami i technikami oraz zobaczyć jak wygląda koło garncarskie oraz inne przedmioty niezwykle pomocne przy tworzeniu prac. Oprócz tego, uczestnicy poznali znaczenie słowa Biskwit, oraz zasady tworzenia przedmiotów zbudowanych na podstawie kuli. Po zdobyciu podstawowej wiedzy, niedoświadczeni choć pełni zapału artyści otrzymali glinę szamotową, aby wykonać swój pierwszy w życiu przedmiot z gliny. Pomysły młodzieży były zaskakujące i niezwykle twórcze, ale jak się później okazało trudniej było z realizacją. Mimo braku doświadczenia młodzi artyści nie poddawali się, gdyż mogli liczyć na fachową pomoc oraz cenne wskazówki. Po godzinie zmagań, młodzież skończyła swoje prace plastyczne, które następnie zostaną poddane obróbce cieplnej. Uczestnicy warsztatów swoje dzieła z gliny będą mogli odebrać po upływie dwóch tygodni.

 

Zajęcia okazały się doskonałą okazją do nabycia nowych umiejętności, ćwiczenia sprawności palców, cierpliwości, dokładności oraz precyzji. Ponadto, to doskonały sposób na wyrażanie własnych uczuć oraz emocji, których często młodzi ludzie nie okazują. Była to również możliwość do nagrodzenia pięciorga utalentowanych artystycznie uczestników, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w ramach w/w programu.

Tekst: Elwira Wilamowicz
Zdjęcia: Elwira Wilamowicz