Ogólnopolski Tydzień Biblioterapii ,,Czytanie daje siłę! Biblioterapia w sytuacjach kryzysowych”

Ogólnopolski Tydzień Biblioterapii ,,Czytanie daje siłę! Biblioterapia w sytuacjach kryzysowych” w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej świętowano od 14 do 21 listopada.
Przez cały tydzień, zarówno młodzież, jak i dzieci młodsze brały udział w różnorodnych zajęciach biblioterapeutycznych:
– o szacunku do drugiego człowieka, wrażliwości na krzywdę i mocy słów z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai pt. „Szklany człowiek”(kl. I ZSKŚiA, kl. I SP 1, kl. 8 SP3)
– o tolerancji do inności, różnorodności z wykorzystaniem książek: „Wszystko o różnorodności” Felicity Brooks oraz „Rasizm i nietolerancja – Nie” Florence Dutheil (uczniowie z internatu SOSW, kl. 3 SP3)
– o wartościach uniwersalnych dobro i zło, poznanie pozytywnych i negatywnych zachowań bohaterów na podstawie baśni „Królewna Śnieżka” (grupa 4-latki Przedszkole nr 4)
– o samej wartości obcowania z książką, która poza tym, że stanowi źródło wiedzy o świecie to też umożliwia twórczy rozwój, na podstawie książek: „O dzieciach, które kochają książki” Peter Carnavas, „Wielka księga super skarbów” Susanna Isern ( Grupa Żabki – Przedszkole Koralik i 4-latki Przedszkole Bajka.
Wszystkie zajęcia pokazały jak opowieść obrazkowa czy książki pozwalają oderwać się od świata, spojrzeć na swoje problemy z innej perspektywy.
Biblioterapia stwarza odpowiednią atmosferę terapeutyczną, pozytywnie wpływa na stany emocjonalne, uaktywnia słuchacza, informuje, pomaga odnaleźć się w trudnej sytuacji oraz stymuluje pozytywne zmiany w zachowaniu.
Uczestnikom zajęć dziękujemy za wspólnie i owocnie spędzony czas.

Źródło: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku