Ogólnopolski Tydzień Kariery w Zespole Szkół Zawodowych

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku zorganizowano różne działania związane z tym wydarzeniem. Tegoroczna edycja OTK przebiegła pod hasłem „ODKRYJ TALENTY SWOJEGO DZIECKA”.

17 października br. odbyło się spotkanie gimnazjalistów z pracodawcami. Doradcy zawodowi: Pani Małgorzata Kazaniecka z Zespołu Szkół Zawodowych, Alina Ożańska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Pani Ewa Ksepka z Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli, zorganizowali spotkanie dla III klas gimnazjów z Giżycka i powiatu z przedstawicielami różnych branż zawodowych. Celem spotkania było przybliżenie młodzieży specyfiki pracy w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, stolarz, fryzjer, sprzedawca, piekarz, cukiernik, blacharz oraz branży budowlanej, poprzez bezpośredni kontakt z ludźmi wykonującymi te zawody.

Po przywitaniu gości, doradcy zawodowi przeprowadzili wykład nt. „Co składa się na trafny wybór zawodu” i ustalili zasady przebiegu wywiadu. Gimnazjaliści zadawali pytania dotyczące predyspozycji zawodowych, osiągnięć w swojej profesji, charakteru pracy, kariery zawodowej oraz pytania osobiste dotyczące np. największych sukcesów oraz porażek związanych z zawodem. Pracodawcy bardzo aktywnie i z wielkim zaangażowaniem odpowiadali na pytania. Na spotkaniu byli także obecni uczniowie klas czwartych technikum. Do nich również uczniowie z gimnazjów kierowali pytania dotyczące przedmiotów zawodowych, jakich uczą się w szkole. Po zakończeniu spotkania, doradcy zawodowi podziękowali przybyłym gościom – przedstawicielom zawodów oraz uczniom za udział w spotkaniu.

15 października br. doradca zawodowy wraz z grupą 10 uczniów z kl. III ZSZ uczestniczył w Konferencji zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku pt. „Między edukacją a rynkiem pracy-dialog partnerów rynku pracy”.
Tematyka konferencji dotyczyła:

  • zmian w kształceniu zawodowym w Polsce od 2012 r. – podstawy prawne, zmiany w kwalifikacji zawodów, kursy kwalifikacyjne oraz możliwość kontynuacji nauki,
  • przybliżenia zagadnienia Polskiej Ramy Kwalifikacji – nowego sposobu porządkowania kwalifikacji i nowych możliwości ich zdobywania,
  • mobilności młodzieży na europejskim rynku pracy – omówienie zasad działania sieci EURES,
  • wolontariatu europejskiego – informacje na temat wolontariatu w Polsce i UE,
  • Europass, Twoje dokumenty, Twoja przyszłość – zasady tworzenia europejskich dokumentów aplikacyjnych.

Również w ramach OTK, doradca zawodowy 17 października br. zorganizował warsztaty dla klasy IIIB  i IVC technikum z zespołem doradców zawodowych Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku. Celem warsztatów „Moje wejście na rynek pracy”, których scenariusz został opracowany przez specjalistów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w ramach Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Poradnictwa Zawodowego, było przygotowanie młodzieży do poszukiwania zatrudnienia oraz poznanie nowych sposobów myślenia o procesach zmian zachodzących na europejskim rynku pracy. Przyszli absolwenci pytali również o wsparcie, jakiego mogą udzielić im instytucje, takie jak OHP i PUP, w związku z czym zostali zaproszeni do korzystania z usług doradców zawodowych i udziału w projekcie „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Celem spotkania było również przybliżenie uczniom tematyki dotyczącej Europass – zestawu dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji oraz kompetencji na obszarze całej Europy. Uczniowie otrzymali foldery i ulotki dotyczące tematyki spotkania.