Ograniczenie dostępu w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Informujemy, że dostęp do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest ograniczony. Wszystkie sprawy, którymi zajmuje się placówka będą przyjmowane do skrzynki pocztowej zainstalowanej na drzwiach wejściowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Smętka 5 w Giżycku.

W razie pytań prosimy o korzystanie z dostępnego numeru telefonu: (87) 428-38-79.

O powrocie do pracy w trybie zwykłym powiadomimy Państwa odrębną informacją.